Quy định chung và vấn đề bảo mật

Website www.tybachthao.com là kênh thông tin chính thức của Công ty Cổ phần Ong Quang Tiên, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3A, 97 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900969607

Chính sách bảo mật thông tin

Trang web của Tỳ Bách Thảo coi trọng việc bảo mật thông tin, sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. 

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

 1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu trên tybachthao.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Trong quá trình giao dịch thanh toán tại tybachthao.com, Tỳ Bách Thảo chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho tybachthao.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Website tybachthao.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Giao hàng đến thành viên;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và tybachthao.com;
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại tybachthao.com.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: tybachthao.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tybachthao.com.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
  Công ty Cổ phần Ong Quang Tiên, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3A, 97 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM. ĐT: 028 39313009 | Email: info@tybachthao.vn
 2. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
  Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu tybachthao.com thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của tybachthao.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, tybachthao.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục lại thông tin.
  Điện thoại: 028 39313009
 3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  Thông tin cá nhân của thành viên trên tybachthao.com được tybachthao.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của tybachthao.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  – Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  – Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, tybachthao.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  – Ban quản lý tybachthao.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý tybachthao.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Leave a Reply